درباره ما

about-us-header
مهتاب-رحیمی

گفتاردرمانگر مهتاب رحیمی

 • فارغ التحصیل رشته گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (13۹6)
 • مرکز شبانه روزی زیر ۱۵ سال کوثر (۹۵-۹۷)
 • مرکز کودک نابینا لوح و قلم (۹۵-۹۶)
 • مربی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (۹۶-تا کنون)
 • گفتاردرمانگر بیمارستان کودکان ابوذر(در حال حاضر)
 • کلینیک کاردرمانی مهرگان (در حال حاضر)

فریبا-رحیمی

کاردرمانگر فریبا رحیمی

 • فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1395)
 • کاردرمانگر کلینیک کاردرمانی رشد (94-95)
 • کاردرمانگر مرکز روزانه ذهنی بالای 15ساله مونث طلوع (94-95)
 • کاردرمانگر مرکز شبانه روزی زیر 15ساله کوثر (95-96)
 • کاردرمانگر مرکز روانشناسی بهیاد (96)
 • کاردرمانگر انجمن اتیسم خوزستان (96)
 • کاردرمانگر مرکز کودک نابینا لوح و قلم (95)
 • کاردرمانگر مرکز جسمی-حرکتی ولیعصر (95-97)
 • کاردرمانگر بیمارستان کودکان ابوذر (در حال حاضر)
 • کاردرمانگر کلینیک کاردرمانی مهرگان (در حال حاضر)

وحید-بیاتی

کاردرمانگر دکتر وحید بیاتی

 • فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (1381)
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384)
 • فارغ التحصیل دکترای آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1390)
 • عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1390 تا کنون)
 • موسس و مدیر کلینیک کاردرمانی مهرگان اهواز (1397 تاکنون)
 • دارای سوابق متعدد در زمینه درمان و مشاوره کاردرمانی جسمی-حرکتی کودکان و بزرگسالان
 • دارای سوابق طولانی علمی-آموزشی در زمینه آموزش به دانشجویان کاردرمانی و فیزیوتراپی