سوالات رایج

با اینکه هر دو علوم توانبخشی در جای خود به بهبود کیفیت زندگی مراجعین کمک می کنند، تفاوتهایی میان آنها وجود دارد. کاردرمانی با تمرکز بر روی کاهش درد، افزایش قدرت عضلانی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل و بالا بردن تحمل مراجع، بیشتر به درمان مهارت های حرکتی ظریف (حرکات اندام فوقانی و انگشتان دست)، مهارت های بینایی-ادراکی، مهارت های شناختی و نقائص پردازش حسی می پردازد اما فیزیوتراپی با تمرکز بر روی موارد فوق، با بهبود عملکرد حرکات درشت بدن سر و کار دارد.

کاردرمانگران در محیط های گوناگونی می توانند مشغول به کار شوند، از جمله:

  • بیمارستان
  • مدارس
  • مراکز جامع توانبخشی
  • مراکز مشاوره و سلامت ذهنی
  • کلینیک های خصوصی کاردرمانی
  • کلینیک های کودکان
  • مراکز نگهداری و مراقبت کودکان