مراجعین به کاردرمانی (بزرگسالان)

adult-therpay-breaker
کدام بیماران بزرگسال می توانند از خدمات کاردرمانی بهره بگیرند:

  • آسیب های اندام فوقانی و دست
  • بیماریهای مزمن مانند آرتریت (التهاب مفاصل) و مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)
  • سکته مغزی، حملات قلبی، سوختگیها و قطع عضو
  • ضایعات و بیماری های ارتوپدیک و شکستگیها
  • عوارض ناشی از تصادفات
  • مشکلات شناختی
  • آسیب های ناشی از کار و استرس های تکرار شونده
  • ضایعات نخاعی
  • بیماران ارتوپدی ای که تحت عمل جراحی ترمیمی اندام فوقانی و دست قرار گرفته اند (ترمیم تاندون دست و اعصاب آن، ترمیم تاندون عضلات مفصل شانه و تویض مفاصل اندام)
  • بلع و اختلال آن (غذا خوردن)