مراجعین به کاردرمانی (کودکان و نوجوانان)

child-therpay-breaker

کدام کودکان و نوجوانانی می توانند از خدمات کاردرمانی استفاده کنند؟

کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات پزشکی ذیل می توانند از خدمات کاردرمانی بهره بگیرند:

 • آسیب ها و نقائص زمان تولد
 • اختلالات پردازش حسی
 • آسیب های مغز و نخاع ناشی از تصدفات و حوادث
 • فلج مغزی
 • بیماری های ارتوپدی و شکستگیها
 • تاخیر رشدی
 • عوارض پس از اعمال جراحی ارتوپدی و بازآموزی حرکتی آنها
 • آسیب ها و بیمار های اندام فوقانی و دست
 • مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)
 • اسپینا بیفیدا و انحرافات ستون فقرات
 • اختلالات یادگیری
 • اوتیسم و اختلالات نافذ رشد
 • آرتریت روماتوئید نوجوانان
 • مشکلات سلامت ذهن و اختلالات رفتاری
 • سوختگی ها
 • قطع عضو