مراجعین به کاردرمانی

adult-therpay-breaker

مراجعین بزرگسال

کدام بیماران بزرگسال می توانند از خدمات کاردرمانی بهره بگیرند:

  • آسیب های اندام فوقانی و دست
  • بیماریهای مزمن مانند آرتریت (التهاب مفاصل) و مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)
  • سکته مغزی، حملات قلبی، سوختگیها و قطع عضو
  • ضایعات و بیماری های ارتوپدیک و شکستگیها

child-therpay-breaker

مراجعین کودک و نوجوان

کدام کودکان و نوجوانانی می توانند از خدمات کاردرمانی استفاده کنند؟

  • آسیب ها و نقائص زمان تولد
  • اختلالات پردازش حسی
  • آسیب های مغز و نخاع ناشی از تصدفات و حوادث
  • فلج مغزی