کاردرمانی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)

بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس چیست؟ مالتیپل اسکلروزیس یا به اختصار "ام اس" عارضه ای است که در آن غلاف حفاظت کننده اعصاب بدن یا هما...

ادامه خواندن