مقالات آموزشی مربوط به کاردرمانی و تراپی

اختلال پردازش حسی (sensory processing disorder) یا اختلال یکپارچگی حسی چیست؟

مقدمه این اختلال زمانی شکل می گیرد که در مسیر دریافت پیام های حسی از حواس مختلف (مانند بینایی، شنوایی، چشایی، ...) و تبدیل آنها به پ...

ادامه خواندن